Dorota-elitarium-inspirationNazywam się Dorota Ucieklak. Jestem pomysłodawcą i twórcą Elitarium. Uwielbiam poznawać świat i ludzi, uczyć się nowych rzeczy, a także przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym. Nauczanie przynosi mi głęboką satysfakcję.

Jestem magistrem filologii polskiej oraz psychologii, ukończyłam studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Humanistyka jest moją wielką pasją. Uczestnictwo w kulturze oraz stały rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy są wartościami, które nadają smak naszemu życiu i decydują o jego jakości. Wymagają one jednak wysiłku oraz przygotowania od najwcześniejszych lat życia. Szkoła w coraz mniejszym stopniu motywuje młodych ludzi do rozwoju, jedynie w niewielkim zakresie wychowuje, a już prawie wcale nie inspiruje, nie budzi ciekawości, nie daje narzędzi do samodzielnego myślenia – taki wniosek wysnułam z mojego kilkuletniego doświadczenia pracy w szkolnictwie. Tak narodziła się idea Elitarium – miejsca, które wszystkim chętnym ma dawać szansę wzrostu.

Nauczanie języka i literatury polskiej jest dla mnie powołaniem i swego rodzaju wyzwaniem, tym wiekszym, że uważam je za sztukę ginącą. Dzisiaj wszyscy pragniemy biegle władać językami obcymi, zapominając, że jest to niemożliwe bez opanowania języka ojczystego. Moją pasję dla literatury, filmu i teatru staram się zawsze łączyć z zagadnieniami praktycznymi, ponieważ tego wymaga od nas otaczająca nas rzeczywistość.

Nauczam również języka angielskiego, który nie jest dla mnie jedynie narzędziem pragmatycznej komunikacji w życiu zawodowym czy w podróży, ale łączy się z moją długoletnią fascynacją kulturą anglosaską. Posiadam Cambridge Certificate in Advanced English, który jest świadectwem znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym uznawanym na całym świecie. Stale również podnoszę moje kwalifikacje w tym zakresie.

W ramach Elitarium współpracuję z ludźmi o ciekawej osobowości, pasjonatami, specjalistami w wybranych dziedzinach.