W roku szkolnym 2012/2013 organizujemy zajęcia:

Język polski

Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia dostosowane do potrzeb indywidualnych

Język angielski

Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
Przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
Zajęcia dostosowane do potrzeb indywidualnych

Sztuka pisania

Tworzenie, redakcja i korekta tekstów. Wykorzystanie aplikacji Microsoft Office w pracy nad tekstami. Zagadnienia poprawności językowej oraz wymogów formalnych.
Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, uczestnicy powinni posiadać własny komputer oraz oprogramowanie Microsoft Office.